top of page

Nagymama

Négy generáció él együtt egy kis lakásban. Három gyermek, az édesanyjuk, a nagymamájuk és két dédszülőjük. A dédnagymama egy évvel ezelőtt stroke-ot kapott, azóta ágyban fekszik, állandó ápolásra szorul. A családban a központi szerepet a nagymama tölti be. Közfoglalkoztatottként dolgozik. Az összes jövedelmét a díjhátralékok visszafizetésére és a gyermekek gondozására fordítja. Lánya – a három kicsi édesanyja – súlyos szenvedélybeteg. Betegségtudata az utóbbi időben kezd kialakulni. Jelenleg tiszta, gyerekeit ellátja. Korábban a kicsiket a nagymama gondozta odaadóan, ennek köszönhető, hogy úgy tűnik, jól átvészelték a gyerekek ezt az időszakot.

A család által lakott lakást jelentős vízdíjtartozás terheli, ami nem a család hibája következtében keletkezett. Ennek ellenére nekik kell kifizetni. A tartozás részletfizetését csak akkor tudja a család megkezdeni, ha a díjhátralék 10 %-át és az aktuális hó díját egy összegben kell befizetni. Ezt nem tudja a család előteremteni, azonban nagyon fontos lenne, mert amennyiben a részletfizetési megállapodás létrejön, abban az esetben a lakásbérleti szerződést is meg tudják kötni, és akkor megszűnik a kilakoltatás veszélye a család feje fölül.

Alapítványunk segítségével sikerült az önrészt befizetni, és a lakásbérleti szerződést is megkötötték.

Adományozók: Anonim adományozó, Bay Gábor, Nagy Roland, SZJA 1%

Tags:

bottom of page