top of page

János

János önkormányzati tulajdonú lakásban él, havi összjövedelme 32.605 forint, amelyből csak a lakás fenntartási költsége 19.893 forint, így megélhetésére 12.700 forintot tud fordítani. Egy évben három alkalommal tudja igénybe venni az önkormányzat által nyújtotta rendkívüli települési támogatás lehetőségét, amely minimális segítség számára. János pszichés állapota folyamatosan romlik, amelyet nem hajlandó kezeltetni, rögeszméi fokozódnak, betegség tudata nincs. Mindig ügyel, hogy minimális jövedelméből számlái befizetésre kerüljenek, elmaradása ne keletkezzen, de elmondása szerint az elmúlt hónapokban ezt nem tudta megtenni, így hátraléka halmozódott fel a Díjbeszedő Holding Zrt és az NMK Energia Zrt felé is. A tartozás összesen 24.370 forint.

A 60 éves férfi számára hatalmas segítséget jelentett az Alapítvány anyagi támogatása, így a sem a gáz, sem az áramszolgáltatás nem került kikapcsolásra.

Adományozók: Bay Gábor, Grósz Judit, Oláh Anna, SZJA1%

Tags:

bottom of page