top of page

Angéla


Angéla a testvére 32 nm-es társasházi lakásában él. Leszázalékolták, jelenleg 62.965,- Ft-os rokkantsági ellátásban részesül, ebből fizeti a megélhetési költségeit és a számláit - amikor tudja. Ahhoz képest, hogy milyen alacsony jövedelemmel rendelkezik, mindösszesen egyhavi gáz- és villanyszámlával van elmaradva, és 39.574,- Ft közös költség hátralékot halmozott fel. A villany- és a gázszámlát tudja önerőből rendezni, a közös költséget azonban nem, s a közös képviselő a tartozást rá akarja terhelni a lakásra – amitől Angéla nagyon fél. A Családsegítő által javasolható adósságcsökkentési támogatások közül az önkormányzatét nem tudja igénybe venni, mert ahhoz túl alacsony (!) a tartozás összege. Annak érdekében, hogy adóssága ne keletkezzen újra, a Családsegítő Központ segítségével beadták a kérvényt a lakásfenntartási támogatásra és a fővárosi lakásrezsi támogatásra. Ennek elbírálása folyamatban van. Az Alapítványtól a közös költség befizetését kérte.

Adományozók: Bay Gábor, Kocsis Gábor, SZJA1%

bottom of page