Irén néni

Irén 65 éves nyugdíjas, egyedül él egy szoba komfortos lakásában. Öregségi nyugdíjának összege 78 ezer Ft, lakhatással kapcsolatos kiadásai 30 ezer Ft, a havi gyógyszerköltsége kb. 5 ezer Ft. Szociális étkeztetésben részesül.

2019 decemberében tragikus hirtelenséggel elhunyt Irén néni élettársa. Ekkor egészségi állapota erősen megrendült, többször szorult kórházi kezelésre, ugyanakkor a külvilágtól egyre jobban elzárkózott. Helyzetét tovább rontotta a járvány miatti veszélyállapot. Ez még inkább bizalmatlanabbá, az emberkétől elzárkózóvá tette. Az elmúlt évben a lakásban háztartási hulladékok és egyéb ismeretlen eredetű lomok halmozódtak fel. Ezek már a lakásba való bejutást és a közlekedést is megnehezítették. A szennyvízcsatorna párolgása és a háztartási hulladékok szaga szinte elviselhetetlen lett. Irén néni életében most egy eszkalálódó krízishelyzet keletkezett: meghibásodott a lakás fűtését biztosító gázkonvektora, valamint elromlott a szoba világítása is. A Családsegítő Szolgálat hívott szerelőt, de a lakásban tapasztalt körülmények miatt a szakemberek nem vállalták a munkát. Irén nénit több héten keresztül való győzködéssel sikerült rábeszélni, hogy időlegesen – a lakás lomtalanításáig, a fűtés és világítás megjavíttatásáig – egy ismerőséhez költözzön.

Az Alapítvány támogatását (50.000 Ft) szakszerű konténeres szemétszállításra, és a lomtalanítást végző két személy munkabérére kéri a Családsegítő Központ, amely ezt követően már meg tudja javíttatni a konvektort és a világítást.