István

István 2021-ben munkáját elvesztette, rákbetegséget diagnosztizáltak nála. Mivel munkaviszonya korábban szűnt meg, így táppénzre nem volt jogosult. Párja rokkantnyugdíjából éltek ketten. Leszázalékolási eljárása elindult, de még nincs eredménye. István élettársa január 7-én váratlanul elhunyt, így jelenleg teljesen ellátatlanul, egyedül él a bérlakásban. A Fővárosi Önkormányzat engedélyezte, hogy az év közepéig, élethelyzetére tekintettel, mentesüljön a lakbérfizetési kötelezettség alól. Kap szociális étkeztetést, ami napi egyszeri meleg ételt jelent, valamint a helyi önkormányzattól tud igényelni (negyedévente) települési támogatást.

Sajnos mindez nem biztosítja lakhatását és megélhetését, ezért fordul az Eranus Alapítványhoz, hogy tartós élelmiszerrel segítse fennmaradását, amíg - reményei szerint - ebben a félévben már megállapítják a részére járó ellátást.