Mária

Mária 71 éves, egyedül él egy önkormányzati bérlakásban. 75.000 forint jövedelméből tartja fent magát, fedezi élelmezését és gyógyszerei költségét. Nehéz anyagi helyzetére tekintettel a Családsegítő Szolgálat alapellátásban gondozza.

Mária az év égi villanyelszámolásra 19.906.- forint összegű csekket kapott, melynek rendezését önerőből nem tudja megoldani. Ebben kéri alapítványunk segítségét.